Svenskt bombplan störtar i Östersjön.

Nylevererat Junkerplan förolyckat med sin besättning.
Kapten Lillier förde maskinen.

En fiskebåt från Karlshamn observerade på onsdagsmiddagen ett flygplan störta i havet 22 sjömil SSO om Trälleborg men fiskarne funno endast vrakspillror på olycksplatsen. Det visar sig nu att det var ett av de från Junkersverken beställda bombflygplanen, som förolyckats på väg hem. Förare var den kände flygaren kapten Karl Lillier och spanare kapten Björsell, radiotelegrafist furir Vernhult. Om anledningen till olyckan vet man intet.
I går meddelades från Trälleborg: Kl. 2 på onsdagsmiddagen observerades från trålaren KN 31 Mats, hemmahörande i Karlshamn, ungefär 22 distansminuter sydsydost Trälleborg att ett flygplan störtade i havet endast ett par huhdra meter från trålaren. Planet var enkeldäckat och troligen tyskt. Då det befann sig 50 å 100 meter från vattenytan, hördes en kraftig explosion, varefter planet störtade. Trålaren var inom fem minuter på platsen. Den uppehöll sig sedan där en stund men utan att män kunde. upptäcka någon människa.
En del vrakspillror togos ombord och infördes till Trälleborg, däribland två kapell, en pressenning med läderspännen, märkta 154, en del av en tank, en mindre syrgasflaska, en bok med tysk text och chiffer samt en karta över södra Östersjön. En slang från tanken var på fästet målad i de svenska färgerna.

Planet var svenskt.
Från Stockholm meddelas i dag: Et av de från Junkers beställda bombflygplanen har när det skulle flygas hem från Dessau förolyckats i Östersjön utanför Trälleborg. Flygplanet, typ Ju 86, startade kl. 12,30 från Dessau och hade kl. 14 pr radio anropat Bulltofta men sedan icke avhörts. Då uppgifterna från Karlshamnstrålaren Stämma med vad man vet om Junkerplanets hemfärd, är det tydligt att det störtade planet är identiskt med det saknade bombplanet.

De omkomna.
Flygplanet fördes av kapten Karl Lillier. Spanare var kapten Nils Olof Björsell och radiotelegrafist furir Karl Gunnar Vernhult. Om anledningen till olyckan kan ännu intet sägas, meddelas från flygvapnet.
Kapten Lillier var en av våra skickligaste flygare. Han var född 1892 och hade varit chef för första divisionen av Västmanlands flygflottilj och chef för tunga bombkursen. Han efterlämnar maka och en dotter. Även kapten Björsell räknas bland våra främsta flygare.
Han var född 1896 och föreståndare för vapendetaljen i militärtekniska byrån vid flygförvaltningen i Stockholm. Vernhult var 23 år gammal och bördig från Ronneby. Han tillhörde flygsignalistkursen, bombdivisionen.

Man skall söka bärga planet.
Ingenjör Carl Henrik Carlsson vid Aerotransport, som undersökt de till Trälleborg införda spillrorna av det förolyckade svenska bombplanet, har på S. D. S:s förfrågan förklarat, att han naturligtvis icke med säkerhet kan yttra sig om olyckans förlopp och orsaker. Den explosion fiskarna säga sig ha hört torde emellertid i stället ha varit braket från vingarna, vilka knäcktes när flygaren efter att ha upptäckt att han höll på att störta i havet sökte räta upp maskinen. Bensintanken var nämligen «icke spräckt men – våldsamt hoptryckt.
Man skall nu genom flygspaning söka finna olycksplatsen för att så snart som möjligt bärga det sjunkna flygplanet och dymedelst söka få katastrofens orsaker klarlagda. Planet ligger cirka 22 distanminuter ute till sjöss och på 20 á 30 meters djup. Sökandet efter planet försvåras därigenom att fiskarna icke satte ut någon boj.

Haverikommission tillsatt.
Stockholm, 19 maj. (TT.) För andersökning av flygolyckan söder om Trelleborg har en haverikommission tillsatts. Ordförande är major G. Q. Ström och ledamöter flygdirektör J. Söderberg, kapten SS.
Ljungfelt och sekreterare Norrman. Haverikommissionen har avrest till Trelleborg. Flottan har ställt en jagare med bärgningsmaterial till förfogande. Denna har avgått till Trelleborg. Avsikten är att om. möjligt bärga flygplanet för att söka utröna orsakerna till olyckan.” Ännu har man icke funnit någon sannolik teori om dessa. Av den preliminära undersökningen har framgått, att flygplanet var försett med två motorer, som tidigare använts i annat flygplan i Sverige och därvid funktionerat oklanderligt. Såväl propellrar som motorer äro av den typ, som under ett och ett halvt år använts vid Västmanlands flygflottilj utan att några haverier inträffat. Den väderleksrapport som sändes till flygarna i Dessau på onsdagen visar de sig jämförd med observationerna kl. 2 vara fullt riktig.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *