Skytte och varpkastning i Alskog.

I lördags och söndags hade Alskog skyttegille anordnat basar i samband med skyttetävling och varptävling. Båda dagarna kunde uppvisa talrikt besök, särskilt vad söndagen beträffar, då antalet besökare var uppe till över 700 personer. Antagligen var det ÖstarnaArturs som var det stora dragnumret, och de som gått dit för att höra och dansa efter deras musik blev ej besviken.
På söndagen började dagens tävlingar redan kl. 9, då ett 100-tal skyttar samlade sig på Svajde till tävlan under ledning av gillets ordf., hr Ville Johansson. Det var skyttar från Alskog, Garda, Etelhem, Stånga, Linde, Fardhem, Hemse, Rone, Burs, När och Lau som siktade, lade an och sköt. Målen och avstånden voro:
1/4-figur, 150 meter, 1/2-figur, 430 m., 1/4-figur, 290 m., 1/4-figur, 210 m.
Under det skyttet pågick samlade sig varpkastarna på basarplatsen i Prästängen, och tävlingen tog sin början efter klockan 11. Det var 18 lag som drabbade samman och tävlingen pågick till långt fram på eftermiddagen. Under tiden hade det samlat sig en hel del intresserade för att se hur striden gick.
När musikanterna anlände till platsen och dansen började, tätnade skarorna av besökare, de olika stånden och serveringarna belägrades av folk och affärerna gingo livligt. Dagen var finfin från festsynpunkt sett med strålande sol, platsen är den mest idealiska, och fliekorna i stånden voro rara — och vad kan man då mer begära.
Prisutdelningen förrättades av hr Johansson och prislistorna följa här nedan:

Varpa:
Första priset gick till Knut Petterssons, Högbro, lag, andra priset till. Ax. Nilssons, Garda, lag, tredje priset till Aron Gahréns, Garda, lag, och fjärde priset till Henning Nilssons, Garda, lag. Första tröstpris tillföll Runo Lyanders, Stånga, lag, och andra gick även till Stånga till Emrik Petterssons lag.

Skjutning:
Gruppskjutning:
1:a pris, Svenska Metallverkens hederspris samt 10 kronor vanns av Stånga 1, H., G., V. och D. Pehrsson, 87 träffar; 2:a pris, Stånga 2, 83 träffar; 3:e pris, Etelhem 2, 78 träffar.

Individuell skjutning:
Klass 1:
1) G. Medbom, Fardhem, 21 träffar, 3 kronor; 2) V. Lundgren, Stånga, 20, 2: 50; 3) G. Pehrsson, Stånga, 18, 2: —; 4) E. Hansson, När, 17, 1: —; 5) J. Jacobsson, Etelhem, 17, 1: —; 6) V. Pehrsson, Stånga 17, 1: —.
Klass 3: 1) T. Vastesson, Stånga, 18 träffar, 4: —; -2) P. Bandelin, Rone, 18, 4:—; 3) D. Pehrsson, Stånga, 18, 4: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 16, 3: —; 5) J. Gahnström, Etelhem, 16, 3: —; 6) V.- Andersson, Stånga, 16, 3: —; 7) K.
Hallbom, Etelhem, 15, 2: —; 8) E. Lindgren, Alskog, 14, 1: —; 9) H. Pettersson, Linde, 14, 1: —; 10) V. Hallkvist, När, 14, 1: —; 11) H. Larsson, Lau, 14, 1: —; 12) M. Ödahl, Lau, 14, 1: —; 13) T. Johansson, Etelhem, 14, 1: —.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 20 träffar, 4: —; 2) K. J. Nilsson, Linde, 17,:3:—;..3) B- Klint, Stånga, 17, 3:-—; 4) H. Nilsson, Garda, 17, 3: —; 5) 8. Hallbom, Etelhem, 17, 3: —; 6) H. Pehrsson, Stånga, 17, 3: —; 7) E. Karlsson, Stånga, 16, 2: —; 8) B. Johansson, Etelhem, 15, 1: 50; 9) E. Persson, Lau, 15, 1: 50.
Klass 1: 1) Y. Enekvist, Garda, 13 träffar, 3: —; 2) E. Larsson, Garda, 12, 2:50; 3) L.; Matson, Burs, 11, 2: —; 4) I; Karlsson, Lau, 9, 1:50; 65). N. Lindström, Lau, 8, 1: —.

Insatsskjutningar:
Klass 4: 1) V. Lundgren, Stånga, 6 träffar, 43 poäng, 3: —; 2): J. Jacobsson, Etelhem, 6, 42, 2:50; 3) G. Medbom, Fardhem, 6, 39, 2: 50; 4) V. Pehrsson, Stånga, 6, 29, 2: 50.
Klass 3: 1) T. Johansson, Etelhem, 6 träffar, 46 poäng, 3:—; 2) G. Cedergren, Alskog, 6, 36, 3: —; 3) D. Pehrsson, Stånga, 6, 24, 3: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 5, 35, 2:—; 5) P. Bandelin, Rone, 5, 25, 2:—, 6) J. Gahnström, Etelhem, 5, 25, 2:—; 7) J. Hansson, Alskog, 4, 26, 1:—; 8) E. Lindgren, Alskog, 4, 25, 1:—; 9) K. Hallbom, Etelhem, 4, 25, 1: —; 10) H. Larsson, Lau, 4, 24, 1: —; 11) A. Eklund, Etelhem, 4, 19, 1: —; 12) V. Dahlby, Garda, 4, 19, 1: —; 13) S. Jakobsson, Burs, 4, 19, 1: —; 14) G. Pettersson, Stånga, 4, 16, 1: —; 15) G. Larsson, Alskog, 4, 16, 1:—.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 6 träffar, 32 poäng, 3: 50; 2) H. Pehrsson, Stånga, 6, 32, 3: 50; 3) B. Johansson, Etelhem, 6, 26, 3: 50; 4) E. Larsson, Rone, 5, 36, 2: 50, 5) H. Höglund, Fardhem, 5, 29, 2:50, 6) B. Klint, Stånga, 5, 28, 2:50; 7) E. Karlsson, Stånga, 5, 27, 2:50; 8) E. Pettersson, När, 4, 26, 1:50; 9) S. Hallbom, Etelhem; 4, 23,1: 50.
Klass 1: 1) H. Nilsson, Burs, 6 träffar, 38 poäng, 3: —; 2) N. Lindström, Lau, 3, 17, 2: —; 3) I. Karlsson, Lau, 3, 16, 2:—; 4) L. Matsson, Burs, 2, 18, 1: —.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *