Skolornas lokalbrist.

Småskolan, som hittills fått disponera tvenne salar i läroverket, har i höst kunnat därstädes få förhyra endast en lärosal. Med anledning där av har i småskolan vid S:t Hansgatan dupliceringsläsning måst anordnas i tvenne lärosalar, där alltså två klasser få läsa vid olika tider på dagen.
Folkskolan har även i år fått de militära chefernas tillstånd att disponera gymnastiksalar vid artillerikåren och infanteriregementet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *