Ruinspelen och nöjesskatten.

Teaterrådet avstyrker Föreningens för ruinspelen i Visby anhållan om 5,000 kr. av lotterimedel för vidmakthållande av ruinspelen då dessa främst äro ett turistintresse för Gotland. Rådet framhåller att Visby stads hittillsvarande bidrag till ruinspelen 500 kr. som i år blivit 1,000 kr., varit mindre än vad staden därvid fått in genom nöjesskatt. Närmast till hands ligger att Visby restituerar hela den av ruinspelen inflytande nöjesskatten. Om Visby stad icke uttagit nöjesskatt, hade spelen 1937 till och med lämnat överskott utan kontant bidrag från staden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *