Pristillägg för löksmör.

Gotländsk motion i riksdagen.
Hr G. Bodin (bf) och Heiding (bf) föreslå att ur jordbrukets prisregleringsfond måtte till Svenska mejeriernas riksförenings förfogande ställas medel för at bereda särskilt prisutjämningsbidrag utöver det, som tilldelas produktmjölken enligt vanliga grunt der, till det belopp, som motsvarar det lägre pris smöret betingat jämfört med gällande riksnotering, intill 25 öre per kg. smör, motsvarande 1 öre per kg. mjölk, åt gotländska och öländska producenter av s. k. löksmör.
Samma motion som i första kammaren väcktes av hrr Bodin i Visby (bf) och Heiding (bf) väcktes i andra kammaren av hr Gardell (bf) m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *