På sin femtioårsdag

jeg uppvaktades folkskollärare Axel Hejdenberg i Fole av olika korporationer och enskilda.
Sålunda gratulerade skolrådet med en guldklocka och en guldkedja, vilken senare jämväl var en gåva från hela församlingen. Släktingar, vänner och bekanta infunno sig sedan i en jämn ström under dagens lopp med presenter och blommor, varjämte jubilaren hyllades med en hel rad telegram.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *