Nära 6,000 sågo Visbytravet.

Dilla suverän i sina lopp.
Visbybon och gotlänningen i övrigt borde inte haft det svårt att göra upp sitt program för söndagen. Det fanns ju att välja på — hundutställning, landskamp, travtävling m. m., och man kunde med skäl fråga sig, om publiken skulle räcka till för de olika evenemangen. Till travet på artillerikårens handövningsfält räckte den emellertid — det var så gott om folk, att man t. o. m. nödgades skjuta upp första starten en halvtimme för att alla åskådare skulle hinna inta sina platser, och det var säkert 6,000 personer ute och beskådade detta hippologiska evenemang, som tyvärr inte förekommer alltför ofta här.
Gårdagens tävlingar bjödo också på välorganiserade och spännande lopp och gynnades av ett strålande väder om man undantar, att hotande molngubbar på slutet visade sig och varslade om åska. En liten erinran skulle man emellertid vilja göra mot arrangemangen, nämligen beträffande entrén, som inte på långa vägar räckte till att ta emot publiken. Det blev en olidlig trängsel, som säkerligen hade kunnat undvikas, om avspärrningsanordningarna vidtagits längre in på fältet.
En förstklassig högtalareanläggning gjorde, att man lätt kunde följa vad som hände — den var även en räddande ängel, sedan klockan vid domaretribunen strax i början fått en mera sprucken än direkt malmfylld klang — en avdelning av infanterimusiken underhöll flitigt med glada toner.
Tjugo hästar voro anmälda till de olika loppen, och i det första ställde sju upp. Loppet hade kallats Visbylöpning och var avsett för hästar, födda på Gotland, vilka icke bantränats eller förut tagit pris på bana, samt gick 2,000 meter. Ekipagen kommo iväg ganska jämt vid starten, och redan från början ledde Harry Angelövs Rolf, som hela tiden sprang jämt och lugnt och också bärgade segern med god marginal. Otto Hansons Primula visade mycket goda takter och var väl tippad som favorit, men ovanan med publik eller något annat gjorde henne alltför nervös och hon fick nöja. sig med en fjärdeplacering. Hästarna lågo f. ö. väl samlade i mål, kanske med undantag av ”Bore”, som kom en smula på sladden.

Resultat: 1) Rolf, Harry Angelöv, Visby, 4,34,4, 100 kr. och A.-B. Carl Degermans hederspris, 2) Valle, Torsten Johansson, Levede, 4,54,8, 60 kr.
och minnesbägare, 3) Max, Sture Mårtensson, Hemse, 4,56,6, 40 kr. och minnesbägare, 4) Primula, Otto Hansson, Rosendal, 20 kr. och minnesbägare, 4,57,8, 5) Filip, Josef Dahlström, Visby, 5,03,2, 10 kr. och minnesbägare, 6) Diamon, Klas Jakobsson, Visby, 5,16,2, 7) Böre, K. Olofsson, Rone.

Hotande olyckstillbud.
Löpning II, kallad Thyralöpning, gick också 2,000 meter, och rätt att starta hade varmblodiga hästar, födda på Gotland och fallna efter godkänd varmblodig hingst. Tillägg gjordes med 25 meter för varje vunna 50 kr., bantränade hästar därutöver 150 kr. Bestämmelsen åsamkade Dilla tillägg på 200 meter samt Hitler på 50 meter.
Primula, somi första loppet visat en begynnande nervositet, blev här före starten alltmera orolig och stegrade sig slutligen, så att både häst och sulky gick över ända. Tillbudet såg ganska otäckt ut, men både häst och körsven — ägaren själv — undkommo oskadade, medan däremot sulkyn blev obrukbar. Ekipaget kunde därför inte ställa upp.
Sedan fältet kommit igång dominerades loppet fullständigt av Dilla, som när domaretribunen passerades första gången hunnit upp till fjärde plats, på andra varvet gick upp i täten och slutligen segrade med bred marginal. Även Hitler gjorde ett mycket gott lopp och fick en hedersam andraplacering. Dillas trav var något av det vackraste man kan få se i den vägen, och hon skulle säkert göra sig i hårdare konkurrens.

Resultat: 1) Dilla, John Björkquist, Visby, 4,23,6, 200 kr. och Varmblodiga hästavelsföreningens hederspris, 2) Hitler, Otto Hanson, Rosendal, 4,35,1, 120 kr. och minnesbägare, 3) Filip, Josef Dahlström, Visby, 4,46,1, 60 kr, och minnesbägare, 4) Diana, Arne Molin, Dune, 4,51,0, 40 kr. och minnesbägare, 5) Velly, Sture Mårtensson, Hemse, 5,36,3.

Så var det russens tur att mäta sina krafter i ett tusenmeterslopp, i vilket tillägg med 25 meter gjordes för varje vunna 35 kr. Här var säkert Dolla hållen som favorit och segrare, men nerverna sveko, och den kvinnliga körsvennen kunde inte få det lilla svarta russet, som även hadeett tillägg på 25 meter att ta upp, att löpa jämt. Här förekom också tävlingens enda diskvalificering, i det att Rebecka, som annars låg först i mål, ströks på grund av orent trav och galopp över mållinjen. Domarna voro enhälligt av den uppfattningen, att körsvennen inte gjort något för att hindra hästen att galoppera, och det är ju inte meningen med en travtävling.

Resultat: 1) Frigga, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 2,53,3, 80 kr. och russavelsföreningens hederspris, 2) Jonas, B. Ljunggren, Visby, 2,56,9, 60 kr. och minnesbägare, 3) Dollman, Malkus Andersson, Stjärnarve, 3,20,0, 30 kr. och minnesbägare, 4) Dolla, samme ägare, 3,25,8, 20 kr. och minnesbägare, 5) Botajr, hushållningssällskapet, 3,39,0, 10 kr. och minnesbägare.

Gotlandslöpningen den mest spännande.
Gotlandslöpning som det fjärde och sista loppet kallats blev som väntat det mest spännande och skulle säkert ha skapat god omsättning på en eventuell totalisator. Det gick 2,000 meter, var öppet för alla hästar och hade ett meetingstillägg på 25 meter för varje vunna 50 kr. Dilla skulle här enligt bestämmelserna ha ett tillägg på 300 meter, men domarna tyckte, att hon var så markerat överlägsen i sitt första lopp, att hon gott kunde ge sina konkurrenter ytterligare 100 meter. Det gick också körsvennen med på — han lovade, att Dilla skulle få sträcka ut ordentligt och det gjorde hon också, så att det var en fröjd att skåda. En överlagsen seger blev belöningen. Bland övriga startande hade Filip, Bella och Valle tillägg på 25 meter, Rolf på 50 och Hitler på 100 meter. Den sistnämnda blev tvåa — också det en god prestation. Starten gick jämt och bra för samtliga, och efter första varvet ledde Max med Timur på andra plats, medan Hitler låg som sexa mitt i fältet och Dilla på tionde plats. Den sistnämnda hade sålunda redan inhämtat det långa försprånget och gått om två konkurrenter. När domartribunen för andra gången passerades hade Rolf intagit tätplatsen, Max låg tvåa, Hitler trea och Dilla fyra. På sista varvet gick Dilla definitivt förbi resten av fältet och vann en bejublad seger.

Resultat: 1) Dilla, 4,51,5 200 kr. och Gotlands järnhandels hederspris, 2) Hitler 5,08,6, 100 kr. och minnesbägare, 3) Rolf 5,09,3, 75 kr. och minnesbägare, 4) Max, 5,14,2, 40 kr. och minnesbägare, 5) Timur, Olgert Booberg, Sanda; 5,18,4, 20 kr. och minnesbägare, 6) Valle, 7) Filip, 8) Bella, Karl Olofsson, Autsarve, 9) Diamon, 10) Diana, 11) Dagmar I, Olof Jacobsson, Stjärnarve, 12 Boge.

Sedan tävlingarna sålunda avslutats, samlades man kring domaretribunen för prisutdelning, som förrättades av generalskan Törngren. Det blev givetvis fanfarer och applåder för pristagarna, för vilka slutligen även ett fyrfaldigt leve utbringades. Travsällskapet kan inregistrera ännu en lyckad tävlingsdag man får hoppas att nästa snart kommer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *