Meddelande från allmänheten.

”Fröjel skaffar sig koloni i Klintehamn”, så lydde rubriken i en notis från Klintehamn i nr 77 i denna tidning. Ja, det låter ju ganska modernt i denna utvecklingens tidevarv. Klintehamn håller ju, som bekant, på att bli ett i bästa bemärkelse modernt samhälle och då därtill kommer att utdebiteringen per skattekrona är betydligt lägre än i Fröjel, så kan man ej annat än lyckönska Klinteborna. Men det må vara ursäktligt om det så skattetyngde Fröjel vill tillvarataga sina, enligt förmodanden, lagenliga intressen. Det skadar ju ej att närmare granska den sedan gammalt gjorda överenskommelsen och hoppas att fattigvård m. m. å de berörda fastigheterna under åren ej varit alltför betungande. Vi avvakta med intresse resultatet av kommitténs för ”kolonialfrågans” lösande utredning.
Fröling.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *