Lärbro bör vara provinsialläkarens stationsort.

Kommunalnämnden i Hangvar förordar i yttrande till medicinalstyrelsen, att Lärbro blir stationsort för läkaren i Slite provinsialläkardistrikt.
Då Slite köping kommer att ligga i en utkant av det nya distriktet, synes Lärbro vara en mera central plats som bostadsort åt provinsialläkaren. Det erinras också om, att Lärbro är en stor och folkrik socken med bl. a. Storungs stenbrott och Kappelshamns fiskeläge i närheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *