Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Baptistsamfundets bibeldagar i Stenkumla fortgingo under fredag och lördag samt avslutades med anslående möten under söndagen. Pastor Alm har lett bibelstudiet över ämnet Gugs frälsningsplan. Ävenså ha kvällarnas möten upptagits med samma ämne, fast framställningen fått predikoform. I tvenne föredrag ha 1800talets väckelser behandlats.
Söndagen ingick med vackert väder liksom alla de andra dagarna, man varit samlad. I gudstjänsten kl. 11 predikade pastor Sigfrid Alm med ledning av berättelsen om Jesu förklaring; Luk; 9: 28—36. Medverkande i övrigt voro pastor Alfr. Olsson samt distriktskören, som sjöng flera sånger.
KL. 2,30 hölls stort missionsmöte, då sång och tal handlade om missionen, och då stor insamling företogs för yttre missionen. Pastor Alm gav en kort överblick över Det Svenska baptistsamfundets yttre mission; Missionär Lidqvist, under många år missionär i Kina, talade väckande om missionens stora behov. Pastor Josef Gustafsson avslöt mötet med att kort erinra om den framtid, till vilken all mission syftar. Emellan talen deltog distriktkören med väl avpassade sånger. Även en improviserad musikförening förhöjde stämningen med god sång och musik.Stenkumla församling hade mottagit bibeldagarna som mycket god värd och pastor Alm uttalade samtligas tack till församlingen. Hr Emanuel Gardell ansåg som en förmån för församlingen, att den fått mottaga dessa bibeldagar, samt uttalade ett tack till pastor Sigfrid Alm samt övriga medverkande. Missionsmötet avslöts med unison sång samt bön av pastor Alm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 Augusti 1938
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *