Landsbygden. Rute.

RUTE, 29 mars.
De ungas syförening, en liten sammanslutning av företrädesvis flickor i åldern 16—20 år, med uppgift att verka för anskaffning av vissa arbetsmaterial för skolan, hade i lördags anordnat en auktion dels &å förfärdigade handarbeten, dels å gåvor av för saken intresserade. Tillställningen som hade samlat ganska mycket folk, öppnades med några välkomstord av folkskoll. Brege, vilken tjänstgjorde både som sångledare, auktionist och conferencier. Det hela var enkelt men trevligt och lämnade en jämförelsevis god ekonomisk behållning och förtjänar all uppmuntran. Ett hjärtligt tack till alla som medverkat till resultatet ej minst till dem, som ställt sig i spetsen för den lilla sammanslutningen.
Teater. Under den gångna veckan har vårt samhälle gästats av tvenne teatersällskap. Först kom Svennes amatörer med ”Allmänna medel”, ett roligt lustspel, ej minst vad typstudierna beträffar, som framfördes på ett utmärkt sätt av de agerande.
Martin Sterners välbekanta sällskap gav i onsdags ”Vi som går köksvägen”.
Naturligtvis blev det succé, ty den fulltaliga publiken var med på noterna från början och till slut, och väntar på nästa gästuppträdande av det populära sällskapet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *