Landsbygden. Roma.

ROMA, 5 april.
Kyrkliga söndagsskola hade i söndags anordnat fest i skolan, i samband med att fem barn erhöllo den nya psalmboken för flitiga besök i söndagsskolan. Föräldrarna hade även inbjudits. Festen började med att man sjöng ps. ”Jesus för världen givit sitt liv”. Kyrkoherde Ruhr hälsade alla välkomna och särskilt gästerna. Fröken Törnstrand berättade på ett vackert och levande sätt ”I Nasaret”, en av Kristuslegenderna. Så sjöngs ”Tryggare kan ingen vara” och fröken Ronquist läste några kapitel passande under passionstiden ur ”Sven i Tallbacken”. Kyrkoherden sade sedan några väl valda ord till dem som fingo psalmböcker och läste bl. a. ps. 1.85. — Därefter serverades kaffe, som smakade gott både för äldre och yngre. Se, dan vidtog ”ringlekarna”, och efter en stund fingo barnen tidningar, gemensamt sjöngs ”Herre signe Du och råde” och var och en gick glad hem till sitt igen.

ROMA, 7 april.
Roma distrikt av Gotlands konsumtionsförening hade sitt årsmöte i Godtemplarlokalen på onsdag kL 7,30 under ordförandeskap av John Hansson.
Verksamhetsberättelserna godkändes och hänskötos till årsmötet De i berättelserna intagna sifferuppgifterna blevo föremål för särskild redogörelse.
Mötet valde till medlemsråd för 1938 herrar John Hansson, Henning Olsson, Sture Lindgren, Herbert Svensson och fru Gerda Levander.
Suppleanter blevo: herrar Nils Pettersson, Gust. Jakobsson, Bror Norberg, Emil Pettersson och Gunnar Lind.
Ombud till årsmötet blevo herrar Sture Lindgren, Hugo Jakobsson, fru Rut Hansson och Hennig Olsson med herrar Sture Karlsson, Algot Karlqvist, Ivar Lind och Erik Larsson som suppleanter.
Efter mötet hölls föredrag av herr N. Lunden från Stockholm om det intresse Amerika visar svensk kooperation. Dessutom drack man kaffe och såg på en film om en flygfärd till K F:s industrier runt om i landet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *