Landsbygden. Öja.

ÖJA, 4 april.
En stämningsfull musikgudstjänst, som var mycket njutbar, hölls i går kväll i kyrkan. Det var den blinde organisten Lennart Olsson från Västergarn, som visade sin utomordentliga mmiknliftka begåvning. Med känsla och värme tolkade hr Olsson flera av musikens store mästares verk.
Sedan ps. 21 sjungits gav kyrkoherde Ternåus i några inledande ord de när varande del av priogrammet Så synnerligen mycket folk hade inte samlats, endast omkring 35 st. men så rådde ju också den värsta storm som vi haft i vinter, jämte snö och regnbyar.
Som första nummer spelade hr Olsson Preludium i D-dur av Gebaur. Därefter följde Ur fantasi i G-dur J. S. Bach, samt Preludium i G-moll och Preludium i D-moll av samme mästare. Kyrkoherde Ternkus höll så ett anförande om ”Hjärtats sång”. Den sång och musik som bevarats längst, sade talaren, är den som framsprungit ur hjärtans djup, som stått i harmoni med Gud. Så gavs några exempel från historiens stora mästare. I bibeln talas mycket om sång och musik. Ofta har sången och ,musiken lindrat smärta och kval och givit ro åt oroliga hjärtan. Så skall den ljuda den härliga sången och musiken. ”Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimssång”.
Den senare delen av musikprogrammet upptog Solveigs sång av Grieg samt Våren av samme mästare och Engelsk sång, hr Olssons egen komposition, vilken även den var synnerligen tilltalande. Så följde Offertorium på trettondagen av Chauskt. En kort altam tjänst följde, varefter ps. 3 v. 7 sjöngs. Till sist spelade hr Olsson Postludium av Jacques Lammus: Ite Missa est, och kyrkoherde Ternkus frambar ett tack till hr Olsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 april 1938
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *