Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM.
Extrapastoratskyrkostämma hölls här på söndagen varvid räkenskaperna för 1937 för under pastoratet lydande kassor föredrogos och ansvarsfrihet beviljades i enlighet med revisorernas förslag. Den nyupprättade skogshushållningsplanen för nästkommande tioårsperiod med en beräknad årlig avverkning av 70 kbm. för Eskelhem och 100 kbm. för Tofta godkändes. Till ombud vid blivande ny normaluppskattningsförrättning valdes Gustaf Jakobsson, Sigvards, med O. Ansén, Tofta, som suppleant.
Kyrkostämma hölls i samband med pastoratsstämman, varvid skolans och kyrkans räkenskaper för 1937 föredrogos och godkändes.
Extra kommunalstämma hölls därefter, varvid på förslag av kommunalnämnden beslöts att kommunen skulle på 10 år arrendera den nu obebodda arrendatorsbostaden på prästgården. Till ombud att i samråd med ombud från Tofta utarbeta förslag till försäljning av den gemensamma barnmorskebostaden utsågos Erik Bolin och Hugo Ahlström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *