Landsbyden. Öja.

ÖJA.
I Öja kyrka pågår f. n. ett inre restaureringsarbete, som kommer att ställa denna helgedoms interiör i harmonisk samklang med dess strålande vackra och högresta yttre gestaltning. Det är nämligen meningen att framknacka de gamla målningar som finnas under kalkbestrykningen å väggar och valv. Arbetet utföres av artist Wilh. Pettersson, som med gammal yrkesskicklighet och konstförfarenhet lockar fram ur kalk- och murbruksgömmen de underbaraste medeltidsmålningar. Sålunda har i tornvalvet en underbart vacker Kristusbild med korstecknad gloria framkallats. Denna bild av Kristus torde vara en av de få målningar som finnas i Europa av denna kyrkokonstens framställning av den ungdomlige Kristus, vilken konstart annars blott återfinnes i Roms katakomber.
Kunde Öja församling för sin vackra helgedom även anskaffa andra och kyrkligt stilfullare bänkar med dörrar, som i gångna tider, så skulle helhetsintrycket av denna kyrka bliva imponerande mäktigt och andaktsfullt. Kyrkoherde Terneus är entusiastiskt ivrig för denna restaurering och torde inte släppa saken innan han tillfredsställande och lyckligt fört den i hamn, och han torde helt visst kunna påräkna Öjaförsamlingens varma stöd. Det har den också redan visat genom de frivilliga gåvor som tecknats för kyrkans restaurering.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *