Jordfästning.

I Norra krematoriet i Stockholm jordfästes på torsdagen stoftet av f. d. jägmästaren Gustaf Tjäder.
Kistan var höljd i svenska flaggan. Som ingångsmusik utfördes Karl XV:s sorgmarsch, varefter musikdirektör Harry Fritz-Crone spelade Ave Maria av Gounod. Komminister Arbin förrättade jordfästningen. Kistan sänktes till tonerna av Stilla skuggor, varpå akten avslutades med sorgmarschen ur Siegfrids död av Wagner. I den vackra blomstergärden märktes kransar från Gotlands gille samt Föreningen 1864 års män.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *