Japanska bomber som hämnd.

Ökad aktivitet efter kinesernas framsteg.

Tsjiangkaisjek.

Peiping, 12 april. (TT.) Från japanskt håll uppges att en japansk eskader på söndagen nedskjutit 24 kinesiska flygplan vid en luftstrid i norra Honan.

600 civila dödade vid senaste bombardemangen.
London, 12 april. (TT.) Enligt telegram till kinesiska ambassaden i London ha de senaste bombardemangen i Kina krävt 600 dödsoffer bland civilbefolkningen. 27 flygplan bombarderade på söndagen Tsjangsja, huvudstaden i Honan. De riktade bomberna särskilt mot biblioteket och laboratoriet, som förstördes, samt mot Tsinghua-universitetet. Planen gingo lågt och besköto studenterna med kulsprutor. Vid bombardemang mot Kanton tror man att 500 arbetare i en fabrik som belades med bomber omkommit.

Tsjiangkaishek borta!
Oro som ej var befogad.

Tokio, 12 april. (TT.) Domei meddelar: Enligt japanska tidningsuppgifter från Sjanghai har Tsjiangkaisjek varit oanträffbar sedan i söndags. I kinesiska kretsar har man gripits av oro då det uppseendeväckande försvinnandet inträffade i samband med bombardemanget av Tsjangsja, där han infunnit sig i sällskap med ett antal ministrar för att inviga den nya arméförvaltningen. Japanernas bombardemang inträffade under invigningshögtidligheterna, och 50 personer dödades och ett hundratal sårades. Utom Tsjiangkaisjek saknas även vicepresidenten Sung och överbefälhavaren i Tiansi och Honan.

Tsjiangkaisjek ej dödad vid flygraiden.
Hankou, 12 april. (TT.) De japanska meddelandena från Hankou om att Tsjiangkaisjek och Sung skulle ha dödats vid en japansk flygraid dementeras på officiellt håll. Det tillägges att Tsjiangkaisjek vid tillfället i fråga befann sig i Hankou och Sung vistas f. n. i Hongkong.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *