Inskrivningsrevisionen

för Gotlands inskrivningsområde sammanträder å länsstyrelsens i Visby sessionsrum onsdagen den 27 april. Medlemmar av revisionen bliva landshövding Rodhe, chefen för I 18 överste Linde med biträde av regementsstabschefen kapten Lindeborg, borgmästare Löwenberg, f. riksdagsman Hugo Karlström och landstingsman. Rud. Wallenberg samt förste provinsialläkaren dr K. Bergström. Som sekreterare fungerar notarie Rönnquist på länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 april 1938
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *