Idrott och sport.

Fotbollen.
På söndag skall enligt programmet två matcher i Div. I spelas, nämligen VIF—Alva och Gute—AIK. Den förstnämnda matchen börjar kl. 10,30 på Vallen och bör väl ge full utdelning åt VIF med ett par måls övervikt.
Huruvida den andra matchen blir av eller ej är ännu ovisst, då besvärligheterna med «:lagsammansättningen fortfarande kvarstå.
I norra serien spelas matcherna Roma—Stenkyrka, Västkinde—Klintehamn och Bro—Endre och i södra serien mötas Ljugarn—Hemse och Garda—Fardhem. Reservlagsserien har ingen match på programmet.

Bromstens I. K.
gästar Visby på Kristihimmelsfärdsdag och det blir då en fotbollsmatch här mellan det gästande laget och ett gotländskt försökslag, som skall uttagas efter söndagen. Det gäller nu att få fram ett representativt lag till landsmatcherna mot Uppland och Södermanland under midsommaren. Troligen kommer Gutavallens stora plan att vid denna match tas i bruk för första gången efter omläggningen.
Det blir nog ingen sinekur att vara UK för det gotländska landslaget, så det gäller att börja försöken i tid.

ldrottföreningen Varpas styrelse
har hållit sammanträde, varvid uppgjorts förslag till program för sommarens kastningar med hänsyn tagen till Stockholmskastningen, Stångatävlingen etc. Styrelsen beslöt vidare föreslå föreningen uppställa ett pris i Gotlands Folkblads och Idrottsföreningen Varpas gemensamma korporationstävling den 19, nästkommande juni.
Årsmötet skulle äga rum i östra skogsdungen Kristi himmelsfärdsdag kl. 10 f. m. precis.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *