Hemse

Hemse distrikt av Gotlands konsumtionsförening
höll på söndagseftermiddagen sitt ordinarie. årsmöte i godtemplarlokalen med relativt god tillslutning av medlemmar.
Linjemästare Herman Lindbergh hälsade- de närvarande välkomna och valdes därefter till att leda dagens förhandlingar. Till sekreterare valdes löjtnant Bror Finberg.
Sedan ordf. redogjort för konsumtionsföreningens årsmöte i Visby och meddelat, att man ville ha ett 100-tal hushåll som medlemmar innan man byggde affär i Hemse, framhöll han, att detta resultat nu snart är uppnått, då 94 av de som tecknat sig för medlemskap inbetalt sina avgifter. Antalet medlemmar har på de senaste veckorna ökat starkt, från 55 vid föredraget den 9 april till 94 vid årsmötet.
Till medlemsråd valdes linjemästare Herman Lindbergh, linjeförman Karl Olsson, försäljare Bengt Hanzon, löjtnant Bror Finberg och lantbrukaren Sven Johansson, Hulte, med lika många suppleanter: byggmästare Karl Pettersson, lantbrukaren Arthur Jakobsson, Kodings, linjearbetaren Ernfrid Olsson, linjearbetaren Verner Dahlgren och lantbrukaren Willy Hederstedt.
Ordföranden tackade till slut för gott arbete under det gångna året och uttaade en förhoppning om framgångsrikt arbete även under det kommande.
Vid sitt sammanträde efter årsmötets slut utsåg medlemsrådet linjemästare Herman Lindbergh till ordförande och löjtnant Bror Finberg till sekreterare.

Syföreningsauktion
hölls i lördagskväll i missionskyrkan på de arbeten, som församlingens syförening under den gångna vintern åstadkommit. Före försäljningen talade pastor G. Alstig en kort stund, varpå man drack kaffe. Auktionist var som vanligt kamrer Hugo Nilsson, och samtliga gåvor såldes till mycket goda priser. Auktionen, sorti var välbesökt, avslöts med unison sång och bön.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *