Häradsrättens beslut oförändrat.

Svea hovrätt har enhälligt fastställt Gotlands södra häradsrätts dom att förplikta f. handlanden Charles Blomqvist i Havdhem att till Inga och Inez Larsson i Hemse återlämna en revers på 500 kr. Blomqvist har gjort gällande, att han mottagit reversen som förskott för rättegångskostnaderna i ett av Inga Larsson m. fl. anhängiggjort mål. Då Blomqvist åtagit sig att bestrida rättegingskostnaderna, därest Inga Larssons talan ogillades, vilket också blev fallet, har han ålagts att återlämna reversen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *