Gotlandsmarmorn vinner terräng.

6,000 plattor till Newyorkutställningen.

Greve Folke Bernadotte presenterar den första plattan.

Den öppna gården i svenska avdelningen av nästa års utställning i New York kommer som förut nämnts att beläggas med kalkstensplattor, vilka förses med inblästrad reklam för olika svenska firmor. Plattmaterialet har sitt stora intresse för oss gotlänningar då det är en gotländsk produkt. Det är Nya A.-B. Gotlandsmarmor, som fått leveransen av detta plattmaterial, och vi ha vänt oss till företagets chef ingenjör Bror Fritz för att få höra litet om affären.
Ingenjör Fritz bekräftar att Gotlandsmarmor fått leveransen av kalkstensplattorna, vilka skola finslipas med ej poleras. Ordern, som man fick i skarp konkurrens med flera andra kalkstensleverantörer, omfattade 1,000 kvm., fördelade på 3,000 plattor, vilka skola levereras före årets utgång. Detta parti motsvarar omkring 159 ton.

Beställningen fördubblas.
Emellertid fick ingenjör Fritz just på fredagen besked om att beställningen ökades till att omfatta det dubbla eller 2,000 kvm. och 6,000 plattor.
— Hittills ha vi endast sänt provplattor, säger ing. Fritz, men efterhand öka vi nu leveranserna. T. om. i dag ha avsänts c:a 50 plattor men om några veckor hoppas vi vara uppe i veckoleveranser på mellan 400 och 500 plattor. Arkitektfirman Alb. Flink i Stockholm tar hand om plattorna och ombesörjer inblästringen av firmornas namn och övriga inskriptioner.
— Gotlandsmarmor tycks vara på modet nu — har bolaget haft flera leveranser av större kaliber? Levererade icke Gotlandsmarmor en hel del till kanslihusbygget i Stockholm härom året?
— Jo, säger ing. Fritz, det var en leverans, som gick löst på över 100,000 kr. och vi ha haft flera stora sändningar, såsom till statens historiska museum i Stockholm, flygstationer på Bromma, S:t Olofs sjukhus här i Visby, generaltullstyrelsen, konserthuset i Karlskrona, som invigdes i fjol o. s. v. Leveranserna till dessa byggen omfattade fasadbeklädnad — grovslipad marmor — samt trappsteg, golvplattor och fönsterplattor, de senare finslipade och polerade. Och så leverera vi ju också en hel del till enskilda och privata.
— Och populariteten ökas? Är det flera beställningar på väg?
— Ja just nu underhandla vi med vederbörande i Aarhus i Danmark, där det är fråga om att bekläda rådhusets fasad med kalksten. Få vi den beställningen omfattar den 6,000 kvm. och utgör sålunda en både stor och glädjande leverans.
— Och företaget är gotländskt?
— Ja, det ligger helt i gotländska händer och kan nu se tillbaka på fyra års framgångsrik utveckling.
Fortsätter det som det gör nu måste vi snart skaffa oss en såg till för att hinna med.
— Och materialet räcker till?
— Ja, säkert för ännu flera generationer framåt. Bolaget disponerar 140 tunnland och sista året ha vi gått fram på en front av 100 meter, varvid vi tagit 3 meter pr år. Marmorn ligger några meter under markytan och i ett lager av c:a 2 1/2 meters mäktighet. Brytningen sker på fyra pallar av olika höjd och årsproduktionen är omkring 350 kbm. netto, vilket kanske inte låter så mycket som det verkligen är.
— Finns det inte konkurrens på det här området?
— Jo, det finns det visst det, striden om plattorna till Expo var stor, men vi klaga ändå inte. Det finns en hel del firmor i branschen. Men Gotlandsmarmorn har kommit i ropet, det är vacker sten och man synes mer och mer tycka om den.
Ja, då är det bara att önska god fortsättning och god framgång även i fortsättningen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *