Gotlandsdistriktet av Svenska lotsförbundet

hade igår sammankomst i Visby för att dryfta en del fackfrågor. De flesta lotsplatserna på Gotland voro representerade och därjämte . voro förbundets. ombudsman redaktör H. Bendt sait mellersta distriktets ombudsman, f. mästerlotsen Edv: Westerberg, Stockholm, mnärvarande.
Sammanträdet gällde förberedande behandling av en del ärenden till nästa års förbundsmöte. Bland aktuella ärenden, som voro på tal, kan nämnas lotsförordningen, semesterbestämmelserna och deras tillämpning, tjänstgöringsförhållandena etc… Vid detta tillfälle höllos anföranden av bl. a. lotsförmännen K. W. Dahlbeck, Visby, och K. Dablbeck, Slite, vilka framförde lotsarnas tacksamhet till hrr Bendt och Westerberg för ett gott arbete. Båda dessa komma att avgå från sina befattningar nästa år och besökte sålunda nu Visby för sista gången såsom ombudsmän.
Efter förhandlingarna intogs gemensam middag å systembolagets restaurang.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *