Gotlands trupper.

Löjtnant Keijser och sergeant Fohlström, I 18, ha med eget medgivande och utan kostnad för statsverket beordrats såsom kursledare, löjtnant Keijser vid av Förbundet Gotlands nationalbeväring anordnad landstormsofficerskurs i Slite och sergeant Fohlström vid av samma förbund anordnad kulsprutegevärskurs i Anga.
— Kapten Sellergren tjänstgör fr. o. m., den 5 dennes intill major Lindhs återkomst från kommendering i England såsom tjf chef för andra bataljonen och dagmajor.
— För utbildning vid I 18 av till linjetjänst uttagna värnpliktiga av årsklass 1918 ävensom av till ersättningsreseryven i depåtjänst uttagna värnpliktiga av 1937 års klass skola organiseras en bataljonsstab, fyra gevärs-, ett special- och ett kulsprutekompani.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *