Föreningen Gotlands kontrollassistenter

hade i lördags e. m. sammanträde å Lunkans konditori härstädes under ordförandeskap av hr John W. Anderson, Lärbro. Därvid beslöts att besöka lantbruksmötet i Borgholm den 22 juni, prisbedömningsdagen, samt sedan företaga en studieresa på Öland och Småland, med besök vid rationellt drivna jordbruk samt minnesmärken av gammal kultur.
Till föreningens ombud, att närvara vid Riksförbundet Sveriges kontrollassistenters årsmöte i Stockholm valdes hr John W. Anderson, Lärbro, med Carl Eric Calamnius, Stenkyrka, som suppleant.
På sammanträdet behandlades även en del fack- och organisationsfrågor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *