Flygfältstrågan i Visby avgjord.

Kontraktet i stort sett klart.
Vid gårdagens konferenser mellan representanter för Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen samt den s. k. flygfältskommittén härstädes diskuterades flygfältsfrågan både på drätselkammaren och ute på fältet vid Bingerskvarn. Det av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppgjorda förslaget till avtal föranledde en del smärre anmärkningar från stadens representanter, och dessa äro nu sysselsatta med vissa omredigeringar av avtalstexten i några speciella avsnitt. Man väntar emellertid att dessa justeringar snart skola vara klara varefter avtalet kan godkännas å ömse sidor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *