Fick nattlogi — stal 100 kr.

En 18-årig yngling från Jukkasjärvi, som vid upprepade tillfällen vistats på Gotland som utackorderad och även nu en tid uppehållit sig i Visby, anhölls ombord på motorfartyget Gotland strax före dettas avgång till Nynäshamn i går kväll. Anmälan hade nämligen ingått till polisen att man ombord på motorseglaren Otelia av Sölvesborg, som f. n. ligger i Visby hamn, förlorat 100 kr. och misstänkte att den ifrågavarande manspersonen gjort sig skyldig till tillgreppet. Vid förhör inför polisen har han också erkänt stölden.
Ynglingen, som bl. a. innehade ett sjömanspass, hade på tisdagskvällen infunnit sig ombord på motorseglaren och begärt att gratis få följa med över till fastlandet. Detat nekades han emellertid, men begärde då att få ligga kvar ombordöver natten, en begäran som man också biföll. På förmiddagen nästa dag begav han sig från fartyget. Då man senare i skansen ombord saknade 100 kr. som förvarats i en koffert, gjordes anmälan till polisen, vilken fick del av mannens signalement och som sagt också kunde gripa honom igår kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1938
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *