Femtio år fyller på söndag

den 10 d s disponent E. Stenbom härstädes. Han är född i Visby och var inte mer än 15 år gammal, då han började sin järnhandlarebana i P. A. Otters järnhandel. 1906 övergick han till firman H. A. Lindströms järnhandel, där han under årens lopp avancerat till disponent. Vid sidan av hans egentliga arbete har han haft jakt och fiske som hobby, men han har också ägnat den gotländska idrotten ett mångårigt och aktivt intresse. I såväl Visby Bollklubb som i Visby Varpklubb har han varit verksam och i den senare sammanslutningen har han fungerat som ordförande i en följd av år. Järnhandelsbranchen har även i honom haft en värdefull tillgång, och han har särskilt i Gotlands jä.rnhandlareförenings priskommitté nedlagt ett gott arbete. Personligen är han en ”gildar kal”, som förvärvat vänskap och aktning i vida kretsar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *