Fastighetsprövningen.

Länsstyrelsen i Visby anhåller hos k. m:t om 1,000 kr. till ersättning åt de personer, som anlitats för arbete åt årets fastighetsprövningsnämnd. De verkliga kostnaderna för extra personal vid arbetet åt nämnden överstiga det begärda beloppet med omkring 300 kr., som kunnat bestridas av anslaget till extra befattningshavare på grund av tillfällig besparing. Samtidigt anmäler länsstyrelsen att antalet fastigheter, vilkas värden ändrats på yrkande av landskamreraren, utgör 255.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juli 1938
N:r 155

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *