En stämningsfull begravning

ägde rum i går eftermiddag i domkyrkans kapell, då stoftet efter änkefru Johanna Katarina Jacobsson vigdes till gravens ro.
Jordfästningsakten förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken även höll ett gripande griftetal, utgående från textorden i 130 psalmen i Psaltaren ”Jag längtar efter Herran” etc. Före jordfästningsakten sjöngs ps. 549, första, versen, och efter samma psalm andra versen.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ut till södra begravningsplatsen för att sänkas i familjegraven.
En rik blomsterskörd hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *