Dödsfall.

Fru Hermanna Nilsson, f. Nyström, änka efter stationsinspektor Alfred Nilsson, Hemse, avled i dag i en ålder av 81 år. Den avlidna var född i Slite. Hon sörjes närmast av två döttrar, fru Margit Appelquist i Visby och fröken Vilma Nilsson, bankkassör vid Svenska Handelsbankens kontor i Hemse.
— Medarbetaren i Dagens Nyheter Otto Sleman. har avlidit i Stockholm, 62 år gamrhal. Han var lantbrukareson från Kalmar län och kom rätt sent in i skolstudierna. 1897 började han emellertid 21 år gammal vid Visby läroverk och avgick därifrån med studentexamen 1901. Efter ett par års studier i Uppsala fick han 1903 plats å Gäfle Dagblad, var sedan chef för Västerviksposten i 12 år och tog samtidigt livlig del i ortens politiska och kommunala liv.
Sedan 1918 var han anställd i Dagens Nyheter. Han sörjes närmast av maka och barn.
— I Härnösand avled i går vaktkonstapeln Herman Kviberg. Den bortgångne, som var född i Visby och 55 år gammal, inträdde i fångvårdens tjänst 1905 då han tillträdde en befattning som extra vaktkonstapel vid länscellfängelset härstädes. År 1908 kom han på ordinarie stat och transporterades 1911 till centralfängelset på Långholmen. Därifrån kom han till Härnösand, där han nu avlidit. Han sörjes närmast av maka och dotter samt av en syster, gift med sjökapten A. Lyth härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *