Bataljonsövningar

bedrives de sista dagarna i denna månad varvid II bataljonen organiseras på reducerad stab samt 5 och 7 kompanierna. Även skolkompaniet ingår i bataljonen under övningarna. Övningsledare den 29 är överstelöjtnant Björn och den 30—31 major Söderberg. Den 29 mars kl. 15 skall musikkåren möta truppen på Lummelundsväg ovanför Galgberget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *