Avd. 144 Gnistan av S. G. U.

höll i går afton halvårsmöte under trädgårdsmästare Eric Larssons ordförandeskap. Till styrelse för andra halvåret 1938 valdes Eric Larsson, ordförande, Åke Bandelin, vice ordförande, Ingrid Johansson, sekreterare, Harald Johansson, kassör, och Eric Johansson, vice sekreterare, med Britta Nygren, Gunnar Lindström och K. E. Lauberg som supleanter.
Styrelsens ledamöter äro samtliga nyvalda utom ordföranden. Till studieledare valdes Hj. Rydén och till revisorer Ewert Aare och Otto Jacobsson.
Ett förslag om försäljning av avdelningens sommarhem i närheten av Snäckgärdsbaden avslogs, och i stället beslöt avdelningen låta godtemplarseouterna fritt disponera sommarhemmet tills vidare på villkor att de också svarade för nödigt underhåll.
Till S. G. U.-kohoressen i Kiruna avresa om onsdag och torsdag i nästa vecka ett dussintal av avdelningens medlemmar. För deltagare från södra och mellersta Sverige har ordnats ett särskilt extratåg, som utgår från Hallsberg och tar upp S. G. U.-are vid större stationer på vägen till Kiruna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Juli 1938
N:r 149

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *