Arbetena vid kustartillerikåren.

Marinförvaltningen har nu uppgjort förslag till fördelningen av på marinens del fallande 680,00 kr. av det av riksdagen på tilläggsstat anvisade anslaget till vissa engångskostnader för försvarsväsendets byggnader m. m. Därvid ha inalles 154,000 kr. begärts för fortifikatoriska arbeten i Fårösund samt 201,000 kr. för förläggningens ordnande vid Gotlands kustartillerikår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *