Alskogs kyrkas restaurering.

Domkapitlet har nu till byggnadsstyrelsen avgivit yttrande över förslag till restaurering av Alskogs kyrka.
Enligt förslaget skola samtliga bänkar öster om triumfbågen borttagas, därvid den främsta av bänkarna på södra sidan skall bevaras och ånyo uppställas vid korets norra vägg. Domkapitlet uttalar som ett önskemål, att det med sniderier försedda sidstycket på norra sidan bevaras och flyttas tillannan plats, exempelvis den blivande främsta bänken på samma sida.
I övrigt har domkapitlet intet att erinra mot förslaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *