Vid Linköpings folkskolaseminarium

har i första klassen intagits Tore Valter Carlsson, Havdhem, medan Lars Olle Gudmund Lindvall, Slite, och Erland Bertil Söderberg, Västerhejda, antagits som suppleanter.
Av 121 inträdessökande hade 101 infunnit sig vid uppropet. Av dessa förklarades 44 behöriga att intagas, med endast 23 intogos, medan 10 antogos till suppleanter, därest lediga platser skulle uppkomma.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Juni 1937
Nr 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *