Dödsfall.

F. d. majoren Erik Harald Bergenström, Storvreta, avled på måndagen. Den bortgångne var född i Värna, Östergötlands län, 1859, blev underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1881, kapten 1900, övergick till reserven 1912, varefter han följande år blev befälhavare för Roma rullförningsområde. Han utnämdes 1916 till major i armen. Närmast sörjande äro maka, född Wahlström, en son, Torsten, revisor i riksräkenskapsverket, Saltsjöbaden, en dotter, gift med rådmannen Vilhelm Bergengren, Ålsten, barnbarn och syskon.
Major Bergenström, som ända till för ett par år sedan var bosatt här i Visby, har här under sin långa verksamhetstid även tagits i anspråk för åtskilliga allmänna uppdrag. Sålunda var han under åtskilliga år ledamot av stadens kyrkoråd och tillhörde också styrelsen för Arbetareföreningens föreläsningsanstalt. Personligen en urban och vänsäll man vann han i sitt personliga umgänge många vänner, vilka med sorg skola mottaga budet om hans bortgång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *