Stadens Torgpriser d. 30 December 1858.

Hvete 16 å 16: 50 öre tunnan; Råg 10: 75 å 11 R:dr
d:o; Hvetemjöl 1: 83 å 2 R:dr lisp.; Rägmjöl 1: 12 å 1:
25 d:o; Korn 9: 75 å 10 R:dr tunnan; Arter 67 öre kapp.;
Potatis 3: 25/å 3: 75 tunnan; Oxkött 2: å 2: 25 lisp.;
Kokött 1: 75 å 2 R:dr d:o; Kalfkött 8 å 12 öre skålp.;
Fårkött 2: 25 å 2:50 lisp.; Fläsk, färskt 3: 50 å 4:25 d:o;
Gäddor 2 R:dr dito; Aborrar 1: 50 dito; Sik 1: 50 d:o;
Torsk, färsk 50 å 66 öre d:o; Strömming, tärsk 58 å 66
öre hvalen; saltad 66 öre d:o; Talg 37 å 41 öre skålp.;
Smör 50 å 58 öre d:o; Ägg 58 å 62 öre tjogen.
O. N. Hallgren.

Gotlands Läns nya Tidning.
7 Januari 1859
No 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *