Visby rådhusrätt.

För förargelseväckande beteende
dömdes en person vid måndagens session på rådhusrätten. Han hade velat köpa cigarretter i lös förpackning i en kiosk och när biträdet förklarade, att sådant inte gick för sig, blev han ovettig och en polisman måste ingripa. 20 dagsböter.

För förseelse mot motorfordonsförordningen dömdes en bilförare, vilken kört på en parkerad motorcykel, varvid denna fick en del småskador. Bilföraren hade rest upp motorcykeln och sedan avlägsnat sig från platsen. 15 db.

En person, som framfört bil utan körtillstånd och dessutom saknat skattekvitto i bilen ålades utge 20 dagsböter.

En annan person, som framfört motorcykel utan att ha körkort dömdes utge 15 db. Inför rätten förklarad mannen, som är anställd vid en reparationsverkstad, att han reparerat cykeln och sedan provat den.

För att ha framfört bil utan körtillstånd dömdes en person till 15 db.

Polisman skall åtlydas.
En Visby-bo stod tilltalad för det han ej åtlytt polismans tillsägelser. Han, hade råkat i gräl med några zigenare, då en polis uppenbarade sig. Lämpligaste sättet att få slut på uppträdet ansåg polisen vara att Visby-bon avlägsnade sig. Denne ville emellertid inte gå med på detta, då han ansåg att de övriga felat. Det blev 10 db.

För att ha haft en hund springande lös i stadens planteringar dömdes en hundägare att utge 16 kronor. En annan hundägare, som låtit, sin hund löpa omkring och dessutom inte satt fast hundskattekvitto på halsbandet bötade 10 kr.

För att ha dröjt med anmälan om hittegods
dömdes en person till 2 db. under åberopande av paragrafen, som säger, att hittegods skall utan oskäligt dröjsmål anmälas.

Förseelse mot förordningen om yrkesmässig biltrafik kostade en bussförare 15 db. Han hade haft 30 passagerare i bussen mot tillåtna 22.

För misshandel dömdes en person, som slagit till en biljettmottagare vid dansbanan på Strandgärdet. Den slagnes näsa sprang i blod. Inför rätten försvarade slagskämpen sig med, att han lämnat pengar till en mottagare vid dansbanan och ansett det kunna gå utan föreskriven biljett. Tydligen hade sedan en annan biljettmottagare anmodat honom lämna biljett med påföljd att han fick ett slag över näsan. 10 db.

För fylleri under ”sabbatstid” dömdes en person att utge 80 kr. Han hade dessutom så sent som 11 aug. varit dömd för fylleri.

En annan fyllerit, som figurerat rätt ofta inför rätten ålades att utge 50 kr. Dessutom förklarades 10 cl. i en halvliterbutelj mannen haft med sig vid anhållandet för förverkat.

En tredje fyllerist bötade 20 kr.

Tre personer, som medfört passagerare på cykel fick utge en tia vardera. Två personer, vilka medföljt som passagerare dömdes till samma belopp, liksom 4 cyklister, vilka efter mörkrets inbrott saknat lyse på sina fordon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1947
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *