Utnämningar och förordnanden.

Sergeanten i I 7 K. O. E. Nilsson och sergeanterna i I 18, H. E. Fondelius, G. ö. Birking och K. A. G. E. Ekstedt, har av chefen för armén antagits som fänrikar på aktiv stat vid I 18 efter att ha genomgått 1946-1947 års officerskurs.
Reservofficersaspiranterna 271112-44 Lind, 2080-10-43 Larsson, 3990-1-42 Hjort (I 1) , 1807-6-43 Cederberg (I 7) och 397-6-43 Persson (I 6) har av chefen för armén antagits såsom fänrikar i I 18:s reserv.
Värnpliktiga furirerna 992-11-44 Johansson, 84-18-44 Malmberg, 1593-10-45 Wahlin och 1895-10-45 Karnkis förordnas till värnpliktiga sergeanter från 1/9. De tre sistnämnda har genomgått infanteri-krigsskolans sommarkurs 1947.
Värnpliktige korpralen 16-75-41 Johansson förordnas under tiden 31/8 1947-31/12 1951 till värnpliktig skyddstekniker av furirs tjänsteklass.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *