Taxeringarna höjas på Gotland.

Enligt vad statistiska centralbyrån anmäler till finansdepartementet har resultatet av prövningsnämndernas arbete för året blivit, att de av taxeringsnämnderna åsatta taxeringarna till kronoskatt sänkts med nära 20 milj. kr., nämligen från 12,725 till 12,705 milj. kr. Det är huvudsakligen ifråga om inkomsterna av tjänst, som sänkning skett, medan inkomsterna av kapital uppskattats högre än i taxeringsnämnderna. Ifråga om taxeringen till kommunalskatt har prövningsnämndernas arbete resulterat i sänkningar med drygt 16 milj. kr.
I Gotlands län hade taxeringsnämnderna på landsbygden taxerat inkomster om tillhopa 49,02 milj. kr. och i Visby om 28,04 milj. kr. Genom prövningsnämndens beslut har dessa belopp ändrats till 49,13 resp. 28,13 milj., d. v. s. det har blivit höjning på landsbygden med 0,11 milj, och i Visby med 0,09 milj. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *