Opinion mot tvångsstyret

för ekonomisk och medborgerlig frihet.
Runt om i hela landet anordnas fredagen den 3 oktober opinionsmöten i högerns regi, samlingsmöten mot tvångsstyret – för ekonomisk och medborgerlig frihet. 100-tals offentliga möten kommer att hållas och även i övrigt blir dagen en samlingsdag genom att de lokala högerföreningarna då samlas till föreningsmöten.
På Gotland kommer tre offentliga möten att hållas, nämligen i Visby på Läroverkets aula, i Klintehamn på biografen och i Kräklingbo skola. I Visby talar redaktör Alf Grandien, Stockholm, och underhållningsorkestern under ledning av musikdirektör Mårelius spelar. I Klintehamn hålles föredrag av bergsingenjör D. G. Sjöquist, Stockholm, samt visas Prins Wilhelms vackra Gotlandsfilm ”Gutarnas ö”. Redaktör Arthur Nilsson talar vid mötet i Kräklingbo och även där blir det filmförevisning.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *