Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes igår stoftet efter fröken Lilly Othberg, Visby. Den högtidliga akten, som ägde rum i Östra gravkapellet och bevistades ev bl. a. Frälsningsarmens ledare i Visby och många av den avlidnas kamrater inom Frälsningsarmen, inleddes med ps. 355, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll en betraktelse över orden i Hebr. 11: 16, ”Nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska” samt erinrade i anslutning därtill hur den nu bortgångna under sin långa sjukdom längtat efter det eviga. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377 samt en duett, varpå kistan utbars för att gravsättas på Östra begravningsplatsen. Här nedlades även kransar och blommor bl. a. från Frälsningsarmén i Visby samt nuvarande och förutvarande slumsystrar i staden. Till sist lyste pastor Öberg frid över griften varpå Frälsningsarmens två fanor sänktes över graven till en sista hälsning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *