Järnvägsmarken blir industriområde.

Byggnadsstyrelsen har inte något att erinra mot att ett område beläget inom Visby avskiljes från järnvägsfastigheten Visby—Tingstäde. Marken ifråga är till övervägande del avsedd att ingå i industrikvarter samt till en mindre del i gata, nämligen Broväg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *