Dopfunt i prästgårdens trädgård.

Riksantikvarien föreslår att Kräklingbo församling i sin kyrka skall infllytta en i prästgårdens trädgård uppställd medeltida dopfunt. Funten är visserligen av en på Gotland vanlig typ, som kan dateras från 1300-talet men trots att den är defekt har den dock antikvariskt värde och är för församlingen ett minnesmärke som utan tvekan bör bevaras. Får funten förbli utomhus kommer den snart att helt förstöras genom förvittring. Den bör uppställas på norra sidan av triumfbågen, där den kan bli till prydnad för kyrkan. Riksantikvarien är beredd att upprätta förslag till funtens komplettering. En del av funtens fot är försvunnen och ett parti av skålen bortvittrat. (Press.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *