Byggnadstillstånd

har av k. m:t lämnats armens fortifikationsförvaltning för att installera oljeeldningsanläggning i vissa Gotlands infanteriregemente tillhöriga byggnader i Visby och ????? för byggnader till Gotlands artillerikår i staden. Samtidigt har fortifikations: befälhavaren vid Gotlands kustartil leriförsvar fått byggnadstillstånd för att reparera en brygga vid Asunden i Slite köping.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *