Skytte.

Årets riksmedaljer.
Skytteförbundens överstyrelse är nu färdig med statistiken över årets riksmedaljkompetenser. Det visar sig, att av 8,764 st. 4- och 5-klasskyttar ej I mindre än 2,119 förvärvat dylik kompeten, d. v. s. ungefär var fjärde skytt sköt riksmedaljkompetens. Inom Gotlands skytteförbund har av i tävlingarna deltagande 159 skyttar 29 uppfyllt fordringarna för riksmedaljen, därav dock ingen fordringarna för guldmedalj.
På vissa håll anser man nu, att fordringarna för riksmedalj sänkts alltför mycket och det ifrågasättes, om ej diplomet bör slopas och riksmedaljen i stället utdelas först vid andra kompetenstillfället. Tydligen är det många ”turistskyttar”, som nu snappar åt sig riksmedaljen men sedan ej kommer igen. Föreliggande siffror visar också, att av antalet silvermedaljörer endast c:a hälften året därpå kommer igen såsom diplomskyttar. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 December 1946
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *