Seminarlerna.

Sökande till ett lektorat i modersmålet samt historia med samhällslära vid folkskoleseminariet i Linköping är rektor Bengt Bolin, Hallsberg, och adjunkten Leif Dannert, Karlstad.
Ett lektorat i samma ämnen vid seminariet i Lund sökes också av rektor Bolin; medan ett lektorat i engelska samt psykologi och pedagogik vid seminariet i Lund sökes av lektor B. M. Kjerrström, Visby.
Vid småskoleseminariet i Växjö sökes en adjunktur i modersmålet samt historia med samhällslära av fil. dr P. A. Lange, Falun.
Vid småskoleseminariet i Norrköping sökes en adjunktur i geografi och biologi med hälsolära av adjunkten K. G. Ridelius, Molkom.
Vid småskoleseminariet i Skara sökes en adjunktur i modersmålet och engelska av fil. mag, B. Kupper, Malmö.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *