Rekryteringen via försvaret

går alltjämt otillfredsställande. Enligt decemberrapporten från Försvarets socialbyrå har hittills endast kunnat fyllas c :a 950 av förefintliga 2,000 vakanser i manskapsgraderna.
Vid Gotlands infanteriregemente har endast två av förefintliga 23 vakanser kunnat fyllas. Vid Gotlands artillerikår har man haft 10 sökande till 15 beställningar, av vilka senare sex kunnat besättas. Gotlands kustartillerikår har endast lyckats tillsätta sju volontärtjänster av vakanta 18. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *