Rättspsykiatriska undersökningarna.

Medicinalstyrelsen har fattat beslut om ändrad indelning från 1 jan. 1947 av riket i upptagningsområden för de rättspsykiatriska undersökningsstationerna vid statliga sinnessjukhus. Bl. a. har bestämts att överläkaren vid S:t Olofs sjukhus skall verkställa undersökningar av sådana personer å Gotland, som är misstänkta för brott men som vistas på fri fot och som enligt domstols beslut skall undergå rättspsykiatrisk undersökning, ävensom på fri fot varande personer, vilka ej utan undersökning av sinnesbeskaffenheten får dömas till tvångsarbete. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 December 1946
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *